Download

Bộ gõ Tiếng Việt UniKey
Unikey là chương trình gõ tiếng Việt Unicode phổ biến tại Việt Nam đối với người dùng tiếng Việt Unicode. Unikey cho phép gõ tiếng Việt Unicode trong các tài liệu Word, Excel và nhiều chương trình khác trên mọi hệ điều hành Windows và hoàn toàn miễn phí. Tải về từ địa chỉ : http://unikey.vn/vietnam/#nav4
Đàm thoại qua mạng Internet
Dịch vụ này cho phép thực hiện các cuộc gọi giữa các máy tính (PC-to-PC) miễn phí, kèm theo tính năng nói chuyện (chat) và truyền nhận tập tin. Ngoài ra, phiên bản mới nhất của Skype hỗ trợ hội đàm hay tán gẫu có kèm hình ảnh video tuy nhiên tính năng gọi từ Skype đến một số điện thoại cố định đòi hỏi bạn phải trả phí dịch vụ. Tải về từ địa chỉ : http://www.skype.com/go/downloading
Hỗ trợ qua mạng Internet
Phần mềm hỗ trợ remote desktop và chuyển file giữa các máy tính thông qua mạng internet. Sau khi cài đặt, mỗi máy sẽ được cấp 1 id duy nhất và mật khẩu thay đổi theo từng thời điểm khi khởi động Teamviewer. Người khác muốn login vào phải được cấp mã số ID và mật khẩu tương ứng để đăng nhập. Quý khách hàng tài về theo địa chỉ : http://www.teamviewer.com/vi/download/index.aspx