Download

Bộ gõ Tiếng Việt UniKey
Unikey là chương trình gõ tiếng Việt Unicode phổ biến tại Việt Nam đối với người dùng tiếng Việt Unicode. Unikey cho phép gõ tiếng Việt Unicode trong các tài liệu Word, Excel và nhiều chương trình khác trên mọi hệ điều hành Windows và hoàn toàn miễn phí. Tải về từ địa chỉ : http://unikey.vn/vietnam/#nav4