Tin khuyến mãi

Miễn phí phần mềm in hóa đơn khi mua WiseOffice.Net Solution

Giải pháp WiseOffice.Net Solution được xây dựng và phát triển dựa trên cơ sở thực tế quản trị, quản lý kế toán tài chính của doanh nghiệp và các qui định của Bộ Tài chính cùng với các chuẩn mực kế toán mới nhất của Việt Nam, các Nghị định, Quyết định, Thông tư mới nhất về thuế.

Đầu năm tài chính mới luôn là thời điểm thích hợp để các Doanh nghiệp đưa vào áp dụng phần mềm kế toán nhằm nâng cao hiệu quả và chất lượng của công việc kế toán tài chính.

Nhằm đồng hành cùng doanh nghiệp trong việc nhanh chóng đưa ứng dụng phần mềm vào hỗ trợ công tác kế toán và lập hóa đơn bán hàng, dịch vụ.

Đầu năm tài chính mới luôn là thời điểm thích hợp để các Doanh nghiệp đưa vào áp dụng phần mềm kế toán nhằm nâng cao hiệu quả và chất lượng của công việc kế toán tài chính.

 

Nhằm đồng hành cùng doanh nghiệp trong việc nhanh chóng đưa ứng dụng phần mềm vào hỗ trợ công tác kế toán và lập hóa đơn bán hàng, dịch vụ.

 

Thời gian : 01/01/2014 đến hết 31/12/2014.

Miễn phí  : Phần mềm in hóa đơn tự in, đặt in  - tích hợp vào phần mềm kế toán. 

Đối tượng: Áp dụng cho tất cả các khách hàng khi đăng ký mua mới phần mềm kế toán hoặc nâng cấp lên phiên bản mới.

 

Sẵn sàng hỗ trợ doanh nghiệp tự tạo và in hóa đơn theo đúng Thông tư số 64/2013/TT-BTC ngày 15/05/2013 của Bộ Tài chính Hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 của Chính phủ về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

 

Để có thêm thông tin chi tiết vui lòng liên hệ với văn phòng Công ty Việt Net tại nơi gần nhất. Hoặc có thể đăng ký Tại đây.