Giải pháp

WiseOffice.Net
Là sản phẩm do Việt Net tự thiết kế và phát triển dựa trên công nghệ hiện đại tiên tiến, ứng dụng quản lý tổng thể hoạt động sản xuất kinh doanh với các tính năng tương thích và phù hợp với chuẩn mực kế toán Việt Nam. Giao diện bằng tiếng Việt quen thuộc, dễ dùng, các tính năng quản lý sát với thực tế quản lý điều hành của các doanh nghiệp.

Hệ thống mở

Nền tảng kiến trúc hệ thống là hệ thống tích hợp các phân hệ quản lý. Tính mềm dẻo và linh hoạt có thể điều chỉnh không chỉ phù hợp với nhu cầu hiện tại của đơn vị mà còn sẵn sàng cho các yêu cầu của sự phát triển trong tương lai, sự biến động khách quan của chính sách và chế độ kế toán tài chính của nhà nước.

Công nghệ tiên tiến

Toàn bộ dữ liệu được lưu trữ trên hệ quản trị cơ sở dữ liệu nổi tiếng và bảo mật nhất hiện nay là SQL Server 2008. Sử dụng công nghệ lập trình .NET hiện đại nhất của Microsoft theo mô hình khách/chủ - Client / Server, kiến trúc 3 lớp – 3 tier, vận hành trên môi trường mạng LAN, WAN và tương thích với các hệ điều hành Windows mới nhất hiện nay như Windows 7, Windows 8, sử dụng bộ mã chữ Việt Unicode theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6909:2001.

Tùy biến qui trình

Tính mềm dẻo và linh hoạt giúp cho việc thiết lập hệ thống sử dụng cho nhiều phòng ban, cá nhân sử dụng với đầy đủ các phân hệ nghiệp vụ trong đơn vị. Việc kết nối và thừa kế dữ liệu lẫn nhau giữa các vai trò quản lý và các nhân viên nhập liệu dựa trên quyền hạn được cấp cho từng cá nhân. Việc sử dụng lại, kiểm tra giám sát dữ liệu trên chứng từ / hóa đơn qua các cá nhân từ đó đảm bảo được tính đúng đắn và toàn vẹn dữ liệu ngay trên mỗi chứng từ / hóa đơn đầu vào.

Mô hình Enterprise

Quản lý dễ dàng cho nhiều mô hình công ty: đơn vị riêng lẻ, công ty có nhiều chi nhánh, mô hình công ty đa cấp. Lưu trữ dữ liệu kế toán tập trung, nhập dữ liệu và kiểm soát số liệu trực tiếp từ hệ thống thông qua LAN, VPN, WAN.

Bảo mật hệ thống

Mỗi người dùng truy cập theo tên và mật mã cá nhân. Các quyền truy cập được phân quyền và quản lý bởi quản trị hệ thống theo từng chức năng – menu và các cửa sổ cập nhật dữ liệu. Các quyền hạn như : Xem, Thêm, Sửa, Xóa, Duyệt, Xuất bản, Nạp tệp, Ra Excel, In ấn, Hạch toán. Có chức năng lần vết các lần truy cập vào hệ thống, ghi nhật ký cập nhật, chỉnh sửa trên các phiếu dữ liệu.