Dịch vụ

Phần cứng máy tính, thiết bị mạng

Cung cấp linh kiện, thiết bị phần cứng máy tính, máy in theo yêu cầu của khách hàng theo các hợp đồng giao khoán.

 

Cung cấp các thiết bị mạng máy tinh như: Server, Hub, Router, Switch, Access Point, Laptop, Printer, UPS, Data Terminal, v….vv