Dịch vụ

Ứng dụng thương mại điện tử
Với kinh nghiệm trong việc phát triển hệ thống website thương mại điện tử. Chúng tôi cung cấp nhiều dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp triển khai, phát triển, duy trì hoạt động hệ thống thương mại điện tử hiệu quả và mang lại thành công cho bán hàng trực tuyến.

Website đã trở thành công cụ hữu ích trong việc làm tăng khả năng cạnh tranh và nâng cao uy tín của doanh nghiệp trên thị trường. Các ứng dụng với đầy đủ các tính năng cần thiết như:

 

- Quản lý danh mục sản phẩm

- Quản lý khách hàng

- Quản lý thông tin về phương thức vận chuyển

- Quản lý thanh toán trực tuyến

- Và nhiều các tính năng khác nữa...

 
Ngoài ra chúng tôi sẽ giúp khách hàng nâng cao hiệu quả website của mình thông qua dịch vụ SEO nhằm hướng tới sự phát triển lâu dài và vững chắc.