Download

Hỗ trợ qua mạng Internet
Phần mềm hỗ trợ remote desktop và chuyển file giữa các máy tính thông qua mạng internet. Sau khi cài đặt, mỗi máy sẽ được cấp 1 id duy nhất và mật khẩu thay đổi theo từng thời điểm khi khởi động Teamviewer. Người khác muốn login vào phải được cấp mã số ID và mật khẩu tương ứng để đăng nhập. Quý khách hàng tài về theo địa chỉ : http://www.teamviewer.com/vi/download/index.aspx