Giới thiệu

Giá trị cốt lõi

Nhân lực:

 

Với Việt Net (VinaWise) con người là nguồn lực quý giá nhất. Do vậy, Công ty luôn tạo mọi điều kiện để các cá nhân phát huy hết khả năng của mình bằng cách tạo ra môi trường làm việc thích hợp, chuyên nghiệp cũng như giao phó cho các thành viên những cơ hội cụ thể để phát huy và phát triển.

Giá trị này được hình thành, xây dựng từ những trải nghiệm thực tế, quá trình học hỏi và tôi luyện qua những thử thách trong suốt quá trình phát triển

 

Sản phẩm, dịch vụ:

 

Yếu tố trung tâm để mang lại lợi nhuận cho Công ty là tập trung vào những sản phẩm, dịch vụ đáp ứng nhu cầu thiết thực nhất của khách hàng. Bằng sức sáng tạo và việc áp dụng các công nghệ tiên tiến để tạo ra các sản phẩm, dịch vụ đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng tốt nhất phù hợp với thị trường và nhu cầu khách hàng sử dụng.

 

Khách hàng là trọng tâm:

 

Khách hàng luôn là trọng tâm trong việc hoạch định chính sách và chiến lược. Với phương châm phục vụ khách hàng tốt nhất để phát triển, là đối tác luôn năng động và tận tụy với khách hàng.