Giới thiệu

Quản lý chất lượng sản phẩm, dịch vụ

Qui trình phát triển phần mềm:

 

Dựa trên các qui chuẩn phát triển phần mềm tiên tiến như : RUP, CMMi, SCRUM trên các tinh thần XP và Agile Modelling và các trải nghiệm tốt nhất trong Kỹ nghệ, bao gồm nhiều qui trình con như :

- Lập kế hoạch dự án

- Theo dõi và Kiểm soát dự án

- Quản lý yêu cầu dự án

- Quản lý thay đổi và cấu hình

- Quản lý rủi ro

- Quản lý tài chính

- Kiểm thử và Đảm bảo chất lượng nhiều cấp độ, Thiết lập, theo dõi và kiểm soát các Metric, v.v...và các Qui trình kỹ thuật khác cũng như Qui trình hỗ trợ.

 

Tiêu chuẩn về kỹ thuật công nghệ:

 

Nhằm thực hiện phương châm mang lại các sản phẩm và dịch vụ chất lượng và hiệu quả cho khách hàng, Việt Net tuân thủ triệt để việc ứng dụng các tiêu chuẩn về kỹ thuật công nghệ vào thiết kế phát triển các sản phẩm dịch vụ như:
- Tiêu chuẩn thiết kế web W3C – World Wide Web Consortium.
- Nguyên tắc tối ưu tìm kiếm SEO – Search Engine Optimization.
- Tiêu chuẩn đặc tả phần mềm IEEE 830. IEEE – Institute of Electrical and Electronics Engineers.