Giới thiệu

Tầm nhìn - Sứ mệnh

Tầm nhìn


Công ty Việt Net phấn đấu trở thành đơn vị cung cấp các sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin tốt nhất cho các khách hàng trong nước và quốc tế. Bằng cách nỗ lực phát huy sức sáng tạo, ứng dụng công nghệ và tri thức tiên tiến, góp phần cùng các tổ chức, doanh nghiệp phát triển hưng thịnh.

 

Sứ mệnh


Thúc đẩy quá trình phát triển công nghệ phần mềm, góp phần vào công cuộc công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước.
Cam kết cung cấp những sản phẩm, dịch vụ và giải pháp CNTT tốt nhất đảm bảo chắc chắn cho thành công của khách hàng, đem lại lợi ích cho mỗi thành viên và cuộc sống tốt đẹp hơn trong công cuộc cách mạng số hóa.