Tin tức & Sự kiện

Website của Viện Kỹ thuật Xây dựng Hạ tầng
Viện Kỹ thuật Xây dựng Hạ tầng (C.E.I) được thành lập theo Quyết định số 29/QĐ-ECC ngày 14 tháng 06 năm 2014 của Công ty cổ phần Tư vấn và Đầu tư Xây dựng ECC, được Sở Khoa học và Công Nghệ Thành phố Đà Nẵng cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Khoa học và Công nghệ số 07/2014 ngày 29 tháng 07 năm 2014.

C.E.I là tổ chức khoa học và công nghệ hoạt động theo Luật Khoa học và Công nghệ, Luật Công Nghệ cao và các văn bản pháp lý liên quan, chịu sự quản lý của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Có chức năng nghiên cứu, tư vấn, thiết kế, chuyển giao công nghệ và ứng dụng về bê tông nhựa, kết cấu mặt đường tiên tiến, công nghệ vật liệu, kết cấu, nền móng, địa kỹ thuật công trình… Ngoài ra C.E.I cũng quan tâm đến việc phát triển nguồn nhân lực cho đất nước bằng việc tham gia lĩnh vực đào tạo chuyên ngành xây dựng GTVT : Tin học ứng dụng trong Xây dựng, Thí nghiệm vật liệu, Quản lý Dự án, Tư vấn Giám sát...; và hiện đang là đơn vị tiên phong chuyên thực hiện các nghiên cứu ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ vật liệu mới trong lĩnh vực xây dựng hạ tầng trên khắp mọi miền của Việt Nam.Giao diện website - thiết kế bởi Công ty Việt Net (VinaWise)


Website của Viện là kênh thông tin để đăng tải các kết quả nghiên cứu, các bài viết tâm huyết đúc rút kinh nghiệm từ kết quả nghiên cứu và ứng dụng thực tiễn để phổ biến, chia sẽ thông tin trong lĩnh vực xây dựng hạ tầng. Truy cập website theo các địa chỉ sau : www.cei.vn, www.cei.com.vn, www.vienkythuatxaydung.vn, www.vienkythuatxaydung.com.vn để tìm hiểu thêm.

www.cei.com.vn