Tin tức & Sự kiện

Phần mềm kế toán phiên bản mới Sonet Financial 2011
Nghị định 51/2010/ND-CP ngày 14-05-2010 và Thông tư 153/2010/TT-BTC, ngày 28-09-2010 quy định về việc in, phát hành, sử dụng hoá đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ (sau đây gọi chung là hoá đơn); xử phạt vi phạm hành chính về hoá đơn; nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan quản lý thuế các cấp và các cơ quan, tổ chức có liên quan đến việc in, phát hành, sử dụng hoá đơn; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc in, phát hành, sử dụng hoá đơn.

Nhằm hỗ trợ tối đa các doanh nghiệp trong việc lập và in hóa đơn theo đúng qui định, Phần mềm Kế toán Doanh nghiệp  Sonet Financial 2011 của Công Ty TNHH Giải Pháp Công Nghệ Số Việt Net đã cập nhật thêm các tính năng hữu ích giúp doanh nghiệp tự tạo, in và quản lý sử dụng hóa đơn dễ dàng, chính xác.

Với Sonet Financial 2011, các doanh nghiệp hoàn toàn có thể dễ dàng tạo và in hóa đơn theo cả 3 hình thức này.
* Hóa đơn đặt in

Trong trường hợp doanh nghiệp dùng hóa đơn đặt in sẵn, từ Sonet Financial 2011, doanh nghiệp có thể dễ dàng nhập thông tin hóa đơn bán hàng, các thông tin này sẽ được căn chỉnh vừa khớp với phôi hóa đơn đã đặt in sẵn của doanh nghiệp, đảm bảo sự chính xác và tính thẩm mỹ của hóa đơn. Doanh nghiệp có thể in hóa đơn qua máy in mà không cần phải ghi chép bằng tay.

* Hóa đơn tự in

Sonet Financial 2011 đã tích hợp sẵn một số mẫu hóa đơn với các thông tin bắt buộc phải có. Doanh nghiệp lựa chọn tự in hóa đơn có thể chỉnh sửa các mẫu hóa đơn có sẵn này cho phù hợp với đặc thù của đơn vị mình như chèn thêm hình ảnh, logo, thay đổi màu sắc, font chữ... Đồng thời,  Sonet Financial 2011 hỗ trợ đánh số hóa đơn theo đúng quy định, tránh nhầm lẫn hoặc trùng lặp hóa đơn.

* Hóa đơn điện tử

Để tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp trong việc phát triển các giao dịch kinh tế,  Sonet Financial 2011 còn cho phép doanh nghiệp khởi tạo hóa đơn điện tử xuất ra theo theo chuẩn EDI - Electronic Data Interchange hoặc xuất hóa đơn dưới các dạng file .pdf, .html hay .doc…. Sau khi hoàn thiện, doanh nghiệp có thể nhanh chóng gửi hóa đơn qua email cho khách hàng của mình.

Công ty Việt Net  sẽ cung cấp tài liệu hướng dẫn để hỗ trợ các doanh nghiệp thao tác nhanh chóng trên phần mềm. Đội ngũ tư vấn chuyên nghiệp cũng luôn sẵn sàng hỗ trợ, giúp đỡ các doanh nghiệp một cách kịp thời.