Tin tức & Sự kiện

Bàn giao website: http://www.thanhat.com
Hệ thống website http://www.thanhat.com đã được bàn giao vào ngày 29/06/2010, góp phần quảng bá các hoạt động sản xuất kinh doanh, cung cấp các sản phẩm giải pháp đến khách hàng, khách hàng có thể thông qua cổng thông tin này để liên hệ sử dụng sản phẩm, cập nhật các sản phẩm phần mềm.

Trong điều kiện xã hội đang phát triển, công nghệ thông tin ngày càng được ứng dụng rộng rãi vào công tác quản lý các hoạt động sản xuất kinh doanh. Vì thế các dòng sản phẩm của Thanh Nhat Co.,Ltd cung cấp cho khách hàng qua nhiều kênh nhằm mục đích mang đến cho khách hàng quản lý theo dõi một cách hiệu quả và tiết kiệm.

Chính vì lẽ đó mà website ra đời đáp ứng được kỳ vọng của nhiều khách hàng sử dụng sản phẩm của Thanh Nhat Co.,Ltd cũng như phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty là cung cấp các sản phẩm đến khách hàng một cách nhanh nhất và hiệu quả nhất.

Nơi đây - http://www.thanhat.com: bạn có thể tìm kiếm cho mình một sản phẩm phần mềm quản lý hay một phần mềm tiện ích phù hợp đáp ứng nhu cầu công việc. Các dòng sản của Công ty TNHH Thanh Nhật được phân ra theo dòng sản phẩm và lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh của khách hàng. Mặt khác, website cũng là nơi trao đổi chia sẽ kinh nghiệm của bạn trong việc ứng dụng phần mềm quản lý đến cho các văn bản thông tư mới nhất liên quan đến tài chính kế toán, ứng dụng công nghệ thông tin cũng như tin tức về hoạt động công nghệ thông tin trên toàn thế giới.