Tin tức & Sự kiện

Triển khai thành công hệ thống Đăng ký đề tài trực tuyến
Khoa Quản lý Dự án sẽ là khoa đầu tiên trong Đại học Bách khoa sở hữu một hệ thống nội bộ đăng ký và quản lý các đề tài môn học, đề tài tốt nghiệp, đề tài khoa học dành cho sinh viên và giảng viên. Là một phần trong Hệ thống quản lý thông tin trên nền tảng ứng dụng Web của Khoa Quản lý dự án.

Với những thành tích đạt được trong 15 năm xây dựng và phát triển, tập thể Cán bộ - Giảng viên Khoa Quản lý dự án - Đại học Bách khoa Đà Nẵng liên tục được tặng thưởng nhiều Danh hiệu cao quí: “Tập thể lao động xuất sắc”,  “Công đoàn vững mạnh xuất sắc”, “Tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh” và các danh hiệu cá nhân: Chiến sỹ thi đua cấp Bộ (2009); Bằng khen của Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (2001). Hiện tại Khoa đang đào tạo hơn 800 sinh viên tại trung tâm các tỉnh Miền Trung & Tây Nguyên và tại trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng.

Nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, đổi mới phương pháp dạy và học, Tập thể Cán bộ - Giảng viên Khoa luôn nghiên cứu sáng tạo và cải tiến phương pháp giảng dạy theo hướng tiến bộ hiện đại phù hợp với xu thế chung của giáo dục thế giới.

 

Giao diện truy cập hệ thống.

Qua đánh giá năng lực và chọn làm đối tác, Công ty Việt Net cam kết luôn đồng hành và hỗ trợ trong việc xây dựng và phát triển các ứng dụng, sản phẩm phần mềm đáp ứng nhu cầu và đưa vào sử dụng có hiệu quả. Với tình thần cầu thị và những góp ý tư vấn thiết thực của Khoa, chúng ta có quyền hy vọng cho mối quan hệ hợp tác ngày càng phát triển.