Tin tức & Sự kiện

Triển khai Portal Đại học kiến trúc Đà Nẵng
Ngày 01/07/2010 Website thông thông tin của Trường Đại học kiến trúc Đà Nẵng đã được Công ty TNHH Giải pháp Công nghệ Số Việt Net tiến hành bàn giao kỹ thuật cho Nhà trường đưa vào sử dụng.

Website là một trong các phân hệ của hệ thống Portal - Cổng thông tin điện tử do Công ty Số Việt Net thiết kế và phát triển theo công nghệ phát triển web tiên tiến nhất theo đơn đặt hàng của Trường.

Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng ngoài việc đào tạo Kiến trúc sư, thu hút những người có nguyện vọng học Kiến trúc cũng như các ngành học khác, còn là nơi nghiên cứu nền Kiến trúc cổ, cũ và kiến trúc dân gian để góp phần hình thành phong cách kiến trúc đia phương, khu vực và kiến trúc dân tọc Việt Nam; góp phần phục hồi và tôn tạo vốn kiến trúc cổ đã và đang bị tàn phá do chiến tranh, con người và thiên nhiên khắc nghiệt. Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng cũng là nơi tạo ra nhiều cơ hội hấp dẫn trong hợp tác quốc tế để hòa nhập vào cộng đồng thế giới một cách thuận lợi và có hiệu quả.

 

Giao diện Hệ thống website.

 

Với định hướng phát triển của mình, nhà trường từng bước ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác giảng dạy quản lý đáp ứng nhu cầu của thực tế hoạt động của nhà trường cũng như các điều kiện chuẩn mực quản lý của Bộ Giáo dục và đào tạo. Cổng thông tin của Trường Đại học Kiến Trúc Đà Nẵng ra đời đáp ứng nhu cầu quản lý đào tạo và giới thiệu thông tin và các hoạt động nhà trường, chương trình học tập tín chỉ và kết quả học tập của sinh viên đáp ứng các yêu cầu cho việc cung cấp thông tin nhanh đến sinh viên của Trường, các bậc phụ huynh và công tác giảng dạy, các hoạt động dạy và học của Trường lên mạng internet.