Tin tức & Sự kiện

Bàn giao hệ thống quản lý đào tạo đăng ký tín chỉ trực tuyến
Sau một thời gian triển khai và vận hành thử nghiệm, Trường Đại Học Kiến Trúc Đà Nẵng đã đưa vào sử dụng Hệ thống quản lý đào tạo theo học chế tín chỉ và niên chế thông qua cổng thông tin theo địa chỉ http://www.dau.edu.vn/portal/.

 

Đây là một hệ thống quản lý đào tạo trực tuyến do Công ty Số Việt Net cung cấp, quản lý khép kín tất cả các nghiệp vụ liên quan đến công tác quản lý đào tạo giữa sinh viên, phụ huynh và nhà trường bao gồm: quản lý hồ sơ sinh viên, quản lý đào tạo theo niên chế và tín chỉ, quản lý quá trình học tập của sinh viên.


Việc đăng ký học phần qua mạng đã được Công ty Việt Net nghiên cứu và phát triển tích hợp vào hệ thống để quản lý xuyên suốt bao gồm:


1.    Quản lý chương trình đào tạo khung
2.    Quản lý chương trình đào tạo chi tiết cho từng ngành, khoa, khóa học
3.    Quản lý và tạo lớp học phần dự kiến, lớp niên chế
4.    Quản lý cập nhật thời khóa biểu theo từng học kỳ
5.    Sinh viên đăng ký học phần qua mạng
6.    Quản lý theo dõi kết quả học tập của sinh viên
7.    Quản lý theo dõi hồ sơ sinh viên qua mạng
8.    Quản lý theo dõi đăng ký cấp biểu mẫu qua mạng

Với những lợi ích trên, cùng với các chức năng quản lý mềm dẻo, linh hoạt và hệ thống đã được trải nghiệm tại nhiều trường, chúng tôi tin tưởng hệ thống đưa vào sử dụng sẽ làm làm hài lòng nhà trường, các bậc phụ huynh và các bạn sinh viên.